Mindfulness

Hvad er Mindfulness?

Mindfulness meditation er kort fortalt en træning af dit sind hvor du lærer at træne nærvær gennem fuld opmærksomhed. På dine tanker, følelser og kropsfornemmelser – såvel som opmærksomhed på dine omgivelser. Du træner at bliver mere nærværende og opmærksomt tilstede lige nu og her. Du træner slet og ret at stoppe op i dine automatiske tankerækker, tankemønstre, domme, vurderinger osv. Du træner at styre “automat-piloten” af dit sind for bedre at blive mere “Herre i eget hus” – så du ikke lader dig lede af at dine tanker bare springer rundt.