Mindfulness og MBSR

Mindfulness

Mindfulness  kan på dansk oversættes til “bevidst nærvær”, det at være fuldt til stede i nuet fra øjeblik til øjeblik, uden at dømme eller vurdere det, der er. Mindfulness er en iboende egenskab ved den menneskelige bevidsthed, hvilket betyder, at alle kan meditere, altså bevidst rette opmærksomhed mod noget. Paradokset er, at det både er meget

enkelt og samtidig krævende, da vi ofte bliver distraheret af vores egne tanker og kan have svært ved at være i nuet. Ved at opøve din evne til at være mindful og bevidst rette din opmærksomhed på dit åndedræt, din krop og sind og verden omkring dig, kan du opleve at se anderledes og mere kreativt på dit liv. På den måde får du bedre adgang til dine styrker og din egen visdom.

Der forskes rigtigt meget i mindfulness i disse år. Mindfulness er blevet et modeord. Men det er fordi, det virker, hvis man øver sig kontinuerligt. De fleste, som mediterer dagligt, vil opleve positive forandringer helbredsmæssigt og psykisk. Forskning viser at daglig meditation skaber nye neurale forbindelser i hjernen, som kan hjælpe os med at forebygge stress og tage bedre vare på os selv og vores helbred. Det er ikke en mirakelkur, som gør os evige lykkelige, men en måde at være i livet på både med glæde, lidelse, sorg og smerte. Vi har alle noget at slås med. Igennem livet vil vi alle møde tab, sygdom, sorg, smerte og lidelse samtidig med glæde, fred og ro.

MBSR

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) er et interventionsprogram udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University og Massachutts Medical School, i USA.

I modsætning til mange af de andre udbudte mindfulness kurser, foredrag m.m. der findes i Danmark, så er MBSR programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning. MBSR programmet er evidensbaseret og har vist sin gode effekt på mange områder.

Der undervises i MBSR programmet ud fra de standarder jeg har tilegnet mig under Master uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, der lever op til de internationale standarder for MBSR undervisning.

MBSR – 8 ugers kurset:

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er en evidens-baseret metode, der gennem omfattende forskning har vist sig at være virksom over for symptomer på stress, angst og depression. Mange oplever desuden at metoden, der bygger på systematisk træning i mindfulness, effektivt fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv og andre.

Formålet med kurset er at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Det vil være en hjælp til at styrke opmærksomheden for at opnå større balance og bedre overblik, samt bedre evne til at prioritere ens nærvær i det daglige arbejde. Dette inkluderer træning i øget bevidst nærvær over for stress-relaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mere specifikt trænes evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Der arbejdes med kropsbevidsthed og emotionsregulering. Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer. I MBSR suppleres mindfulness-træningen med eksempler, undervisning om stress, stress-fysiologi, perception og kommunikation, samt guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd under stress.

Undervisningen foregår i en mindre gruppe ca. mellem 6 – 14 deltagere, hvor vi mødes en gang ugentligt i 2½ time over 8 uger, plus én hel dag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til ca. 45 minutters daglig mindfulness-træning. Der er vigtigt for udbyttet, at man er motiveret for at gennemføre hele forløbet, dvs. så vidt muligt kommer til alle timer og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Hvis det ikke er muligt at committe sig til forløbet er det bedre at vente med at deltage.

Du kan læse mere om programmet på Mindfulnessforeningens hjemmeside.

8-ugers Mindfulness Based Stress Reduction program (MBSR) fra Mindfulnessforeningen